วิชา นโยบายและการวางแผนการศึกษา EDA 6145

สรุปบรรยาย ผอ.โกมินทร์  สังคะนอง เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 55

Advertisements

งานนำเสนอวิชา EDA 6124

ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้นะครับ
กลุ่มที่ 1 ทำไมผู้บริหารจึงต้องสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในองค์การ (สุโขทัย)
กลุ่มที่ 2 การสร้างขวัญกำลังใจ (โคราช)
รายงานกลุ่มที่ 3 ทำไมการสร้างทีมงานจึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบัน (ศรีษะเกษ)
กลุ่มที่ 4   วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรทำอย่างไร(ขอนแก่น)      
 กลุ่มที่ 5 นครราชสีมา  (บุคลิกต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม)         
 กลุ่มที่ 6 การยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานจำเป็นอย่างไร (ศรีสะเกษ)
 กลุ่มที่ 7 การสร้างบรรยากศในที่ทำงานมีความสำคัญอย่างไร  (สุโขทัยกลุ่มที่ 2)
 กลุ่มที่ 8  ผู้บริหารสถานศึกษากับเทคนิคการประชุม(ยังไม่ได้รับข้อมูล)            
 กลุ่มที่ 9   การพัฒนาตนเองเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ()
 กลุ่มที่ 10   (ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา)(ยังไม่ได้รับข้อมูล)
 กลุ่มที่ 11   (ทำไมผู้บริหารจึงเป็นโรคเครียด) (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
 กลุ่มที่ 12  (ผู้บริหารกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ) (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
 กลุ่มที่ 13   (การใช้วาทศิลป์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน)  (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
 กลุ่มที่ 14   (เทคนิคการจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา)  (ยังไม่ได้รับข้อมูล)

วิดีโอรายงานปรัชญาการศึกษา

กลุ่มที่ 1 ปรัชญาสารัตถนิยม
กลุ่มที่ 2 ปรัชญานิรันตรนิยม
กลุ่มที่ 3 ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
กลุ่มที่ 4 ปรัชญาปฏิรูปนิยม
กลุ่มที่ 5 ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
กลุ่มที่ 6 พุทธปรัชญาการศึกษา

สูตรการทำขนมเบื้องญวน สุโขทัย

ตามลิงค์นี้ครับ http://www.mediafire.com/view/?h8wnel69cs2u0in

สรุป Lecture วิชา ปรัชญาการาศึีกษา EDF 6003

คลิกเลือกวันที่ต้องการโหลดได้เลยครับ

ข้อมูลเตรียมสอบ EDA 6113

โหลดไปอ่านกันนะครับ คลิกที่นี่

 

เว็บ บริหารการศึกษา ป.โท รุ่น 14 สุโขทัย เปิดแล้วนะครับ เนื้อหาจะปรับปรุงเรื่อย ๆ ครับ